Ochrona danych

1) Wprowadzenie i dane kontaktowe administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest drive&park Booking GmbH, Niederrheinstraße 195, 40474 Düsseldorf, Deutschland, Tel: +49 (0) 211 / 859 099 80, Fax: +49 (0) 211 / 83 83 27 79, E-Mail: info@driveandpark.pl. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cel i środki przetwarzania danych osobowych.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

.
2.1 Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane, które Twoja przeglądarka wysyła do serwera strony (tzw. „pliki dziennika serwera”). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia witryny użytkownikowi

 • Nasza odwiedzona strona
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego użytkownik wszedł na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

2.2 Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

3) Hosting & sieć dostarczania treści

3.1 Amazon Web Services

Używamy systemu następującego dostawcy do hostowania naszej witryny i wyświetlania zawartości strony: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA.

Wszystkie dane gromadzone na naszej stronie internetowej są przetwarzane na serwerach dostawcy.
Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która gwarantuje ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która gwarantuje zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

3.2 Elementor

Używamy systemu następującego dostawcy do hostowania naszej strony internetowej i wyświetlania zawartości strony: Elementor Ltd, Tuval St 40, Ramat Gan, 5252247, Izrael.

Wszystkie dane gromadzone na naszej stronie internetowej są przetwarzane na serwerach dostawcy.
Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która gwarantuje ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Gdy dane są przekazywane do witryny dostawcy, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

3.3 AWS CloudFront

Korzystamy z sieci dostarczania treści od następującego dostawcy: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA.

Usługa ta umożliwia nam szybsze dostarczanie dużych plików multimedialnych, takich jak obrazy, zawartość strony lub skrypty, za pośrednictwem sieci serwerów rozproszonych regionalnie. Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która gwarantuje zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

4) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy plików cookie, tj. małych plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z tych plików cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki (tzw. „sesyjne pliki cookie”), podczas gdy inne pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas i umożliwiają zapisanie ustawień strony (tzw. „trwałe pliki cookie”). W tym drugim przypadku okres przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej.

Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie używane przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielonej zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego projektu odwiedzin strony.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub wyłączeniu akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie.

Należy pamiętać, że w przypadku braku akceptacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

5) Kontakt z nami

5.1 Brevo

Ta strona internetowa korzysta z systemu czatu na żywo od następującego dostawcy: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem czatu odbywa się zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w skutecznym wspieraniu odwiedzających naszą stronę internetową.
Z zastrzeżeniem sprzecznych prawnych okresów przechowywania, dane użytkownika przekazane w ten sposób zostaną usunięte, gdy tylko dana kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona.

Ponadto pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia i analizowania dalszych informacji w celu tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników; informacje te nie są jednak wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i nie są łączone z innymi zapisami danych. Jeśli informacje te mają odniesienie osobowe, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowań użytkowników do celów optymalizacji.

Ustawieniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku funkcjonalność naszej strony internetowej może być jednak ograniczona. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkownika ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

5.2 Zendesk

Niniejsza witryna internetowa korzysta z systemu czatu na żywo oferowanego przez następującego dostawcę: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin D02 F985, Irlandia.

Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem czatu odbywa się zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do rozpoczęcia lub wykonania umowy, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w skutecznym wspieraniu odwiedzających naszą stronę internetową.
Z zastrzeżeniem sprzecznych prawnych okresów przechowywania, dane użytkownika przekazane w ten sposób zostaną usunięte, gdy tylko dana kwestia zostanie ostatecznie wyjaśniona.

Ponadto pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia i analizowania dalszych informacji w celu tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników; informacje te nie są jednak wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i nie są łączone z innymi zapisami danych. Jeśli informacje te mają odniesienie osobowe, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowań użytkowników do celów optymalizacji.

Ustawieniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku funkcjonalność naszej strony internetowej może być jednak ograniczona. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkownika ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

5.3 Brevo

Korzystamy z usług następującego dostawcy w zakresie przypomnień: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Przekazujemy dostawcy Twój adres e-mail i inne dane klienta wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, aby dostawca mógł skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ponownego przypomnienia.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę wobec nas lub dostawcy w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich osobom trzecim.

5.4 Przypomnienie o własnej ocenie

Wykorzystamy Twój adres e-mail jako jednorazowe przypomnienie o przesłaniu oceny Twojego zamówienia wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do administratora danych.

5.5 Trustpilot

Korzystamy z usług następującego dostawcy w zakresie przypomnień o przeglądach: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhaga, Dania.

Przekazujemy dostawcy Twój adres e-mail i inne dane klienta wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, aby dostawca mógł skontaktować się z Tobą pocztą elektroniczną z przypomnieniem o recenzji.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę wobec nas lub dostawcy ze skutkiem na przyszłość.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zakazuje nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

5.6 Zendesk

W celu przetwarzania zapytań klientów korzystamy z systemu obsługi zgłoszeń e-mail następującego dostawcy: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin D02 F985, Irlandia.

W przypadku przesyłania próśb o kontakt pocztą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej, są one przechowywane i organizowane w systemie biletowym, aby umożliwić chronologiczne przetwarzanie i poprawić jakość usług. Aktualny status przetwarzania zgłoszenia można zawsze sprawdzić za pośrednictwem indywidualnie przypisanego numeru zgłoszenia.

W celu organizacji i przetwarzania zapytań dane osobowe są gromadzone zgodnie z zakresem świadczenia, ale w każdym przypadku nazwisko, imię i adres e-mail, przekazywane do dostawcy, przechowywane tam i odczytywane.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na sprawnej organizacji obsługi klienta, jak najszybszej odpowiedzi na zapytanie oraz optymalizacji naszej oferty usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

5.7 Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej), dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt jest ukierunkowany na zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania danych.

6) Funkcja komentowania

W ramach funkcji komentowania na tej stronie internetowej, oprócz Twojego komentarza, informacje o tym, kiedy komentarz został utworzony oraz wybrana przez Ciebie nazwa komentującego będą przechowywane i publikowane na tej stronie internetowej. Zapisywany i przechowywany jest również adres IP użytkownika. Adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby dana osoba naruszyła prawa osób trzecich lub opublikowała nielegalne treści, publikując komentarz. Potrzebujemy adresu e-mail użytkownika, aby skontaktować się z nim, jeśli osoba trzecia sprzeciwi się opublikowaniu przez niego treści niezgodnych z prawem.

Podstawą prawną przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, jeśli osoby trzecie sprzeciwiają się ich niezgodności z prawem.

Użytkownik może subskrybować kolejne komentarze. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby upewnić się, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail (procedura podwójnej zgody). Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku subskrypcji komentarzy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z bieżącej subskrypcji komentarzy ze skutkiem na przyszłość; więcej informacji na temat rezygnacji z subskrypcji można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

7) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane w niezbędnym zakresie, jeśli użytkownik przekaże je nam podczas otwierania konta klienta. Dane wymagane do otwarcia konta można znaleźć w masce wprowadzania danych odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej.

Konto klienta można usunąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na powyższy adres administratora. Po usunięciu konta klienta dane zostaną usunięte, pod warunkiem, że wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem tego konta zostały w pełni przetworzone, nie ma przeciwnych prawnych okresów przechowywania i nie mamy uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu.

8) Wykorzystywanie danych klientów do celów reklamy bezpośredniej

8.1 Subskrypcja naszego biuletynu e-mailowego

Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn e-mail, będziemy regularnie wysyłać Ci informacje o naszych ofertach. Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Podanie innych danych jest dobrowolne i służy do osobistego kontaktu z użytkownikiem. Do wysyłania biuletynów stosujemy tzw. procedurę double opt-in, która gwarantuje, że użytkownik otrzymuje biuletyny tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdził swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu, klikając link weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik upoważnia nas do wykorzystywania jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby później śledzić wszelkie nadużycia adresu e-mail. Dane gromadzone podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pośrednictwem linku w biuletynie lub wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora wymienionego na początku. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy mailingowej newslettera, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza dozwolony prawem, o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

8.2 Amazon SES

Nasze biuletyny e-mail są wysyłane za pośrednictwem tego dostawcy: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

W oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym i przyjaznym dla użytkownika marketingu newsletterowym, przekazujemy dane podane przez użytkownika podczas rejestracji do newslettera temu dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby mógł on wysyłać newsletter w naszym imieniu.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dostawca przeprowadza również statystyczną ocenę powodzenia kampanii newsletterowych za pomocą sygnałów nawigacyjnych lub pikseli śledzących w wysyłanych wiadomościach e-mail, które mogą być wykorzystywane do pomiaru wskaźników otwarcia i określonych interakcji z treścią newslettera. Informacje o urządzeniu końcowym (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny) są również gromadzone i analizowane, ale nie są łączone z innymi zbiorami danych.

Zgodę na śledzenie newslettera można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Podpisaliśmy umowę na przetwarzanie zamówień z dostawcą, który chroni dane osób odwiedzających naszą stronę internetową i nie przekazuje ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

8.3 Brevo

Nasze biuletyny e-mail są wysyłane za pośrednictwem tego dostawcy: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

W oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym i przyjaznym dla użytkownika marketingu biuletynowym, przekazujemy temu dostawcy dane podane przez użytkownika podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO, aby mógł on wysyłać newsletter w naszym imieniu.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dostawca przeprowadza również statystyczną ocenę powodzenia kampanii newsletterowych za pomocą sygnałów nawigacyjnych lub pikseli śledzących w wysyłanych wiadomościach e-mail, które mogą być wykorzystywane do pomiaru wskaźników otwarcia i określonych interakcji z treścią newslettera. Informacje o urządzeniu końcowym (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny) są również gromadzone i analizowane, ale nie są łączone z innymi zbiorami danych.
Zgodę na śledzenie newslettera można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Podpisaliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która chroni dane osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania przekazywania ich stronom trzecim.

9) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

.
9.1 Jeśli jest to wymagane do przetwarzania umowy w celu dostawy i płatności, zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane zleconej firmie transportowej i zleconej instytucji kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 1 lit. b RODO.

Jeśli jesteśmy winni użytkownikowi aktualizacje dotyczące towarów z elementami cyfrowymi lub produktów cyfrowych na podstawie odpowiedniej umowy, przetwarzamy dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) podane przez użytkownika w momencie składania zamówienia w celu osobistego poinformowania użytkownika za pomocą odpowiednich środków komunikacji (np. pocztą lub pocztą elektroniczną) o nadchodzących aktualizacjach w ramach naszych prawnych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane kontaktowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu powiadamiania go o aktualizacjach i będą przetwarzane przez nas w tym celu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla danych informacji.

W celu realizacji zamówienia współpracujemy również z następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z następującymi informacjami

9.2 ParkingPro

Do przetwarzania zamówień korzystamy z usług następującego dostawcy: Booking Services B.V., Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum, Holandia.

Imię i nazwisko, adres i inne dane osobowe są przekazywane dostawcy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu realizacji zamówienia online. Dane użytkownika są przekazywane tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne do realizacji zamówienia.

9.3 Korzystanie z dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

– Apple Pay

W przypadku wybrania metody płatności „Apple Pay” od Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, płatność zostanie przetworzona za pomocą funkcji „Apple Pay” na urządzeniu z systemem iOS, watchOS lub macOS poprzez obciążenie karty płatniczej przechowywanej w „Apple Pay”. Apple Pay wykorzystuje funkcje bezpieczeństwa zintegrowane ze sprzętem i oprogramowaniem urządzenia w celu ochrony transakcji. W związku z tym, aby autoryzować płatność, należy wprowadzić podany wcześniej kod i zweryfikować go za pomocą funkcji Face ID lub Touch ID na urządzeniu.

Na potrzeby przetwarzania płatności dane podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia, wraz z informacjami o zamówieniu, są przesyłane do Apple w postaci zaszyfrowanej. Następnie Apple ponownie szyfruje te dane za pomocą klucza specyficznego dla dewelopera, zanim dane zostaną wysłane do dostawcy usług płatniczych karty płatniczej przechowywanej w Apple Pay w celu przetworzenia płatności. Szyfrowanie zapewnia, że tylko strona internetowa, na której dokonano zakupu, może uzyskać dostęp do danych płatności. Po dokonaniu płatności Apple wysyła numer konta urządzenia i dynamiczny kod bezpieczeństwa specyficzny dla transakcji do witryny źródłowej w celu potwierdzenia powodzenia płatności.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane podczas opisanych transmisji, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Apple przechowuje zanonimizowane dane transakcji, w tym szacowaną kwotę zakupu, szacowaną datę i godzinę oraz informację, czy transakcja została pomyślnie zakończona. Ta anonimizacja całkowicie wyklucza wszelkie odniesienia osobiste. Apple wykorzystuje zanonimizowane dane do ulepszania Apple Pay oraz innych produktów i usług Apple.

Gdy użytkownik korzysta z usługi Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch w celu sfinalizowania zakupu dokonanego za pośrednictwem przeglądarki Safari na komputerze Mac, komputer Mac i urządzenie autoryzacyjne komunikują się za pośrednictwem zaszyfrowanego kanału na serwerach Apple. Apple nie przetwarza ani nie przechowuje tych informacji w formacie umożliwiającym identyfikację użytkownika. Możliwość korzystania z Apple Pay na komputerze Mac można wyłączyć w ustawieniach telefonu iPhone. Przejdź do „Wallet & Apple Pay” i wyłącz opcję „Zezwalaj na płatności na Macu”.

Więcej informacji na temat ochrony danych za pomocą Apple Pay można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://support.apple.com/pl/HT203027.
– Klarna

Co najmniej jedna metoda płatności online od następującego dostawcy jest dostępna na tej stronie: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli wybierzesz metodę płatności od dostawcy, za którą płacisz z góry (np. płatność kartą kredytową), Twoje dane dotyczące płatności podane podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, dane bankowe i dane karty płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści Twojego zamówienia, zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu przetwarzania płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności, w której dostawca dokonuje przedpłaty (np. zakup na fakturę lub na raty lub polecenie zapłaty), w trakcie procesu składania zamówienia zostanie również poproszony o podanie określonych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie szczegóły dotyczące alternatywnego sposobu płatności).

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności naszych klientów, dane te są przez nas przekazywane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych i innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenie w zakresie płatności) dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub niewykonania zobowiązania.

Oprócz wewnętrznych kryteriów dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, informacje dotyczące tożsamości i zdolności kredytowej z następujących biur kredytowych mogą również zostać uwzględnione w decyzji w ramach oceny wniosku:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_en/credit_rating_agencies.

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (zwane wartościami punktowymi). Jeśli wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, są one oparte na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być upoważniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności zgodnie z umową.
– Mollie

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności od dostawcy, w przypadku której dokonuje przedpłaty (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, dane bankowe i dane karty płatniczej, waluta i numer transakcji) oraz informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 1 lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
– Paypal

Na tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą płaci z góry, dane dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, dane bankowe i dane karty płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu przetwarzania płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności, w przypadku której dokonujemy przedpłat, zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły dotyczące alternatywnego sposobu płatności, jeśli dotyczy) podczas procesu składania zamówienia.

Aby zabezpieczyć nasz uzasadniony interes w określeniu wypłacalności użytkownika w takich przypadkach, przekazujemy te dane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych i innych danych (np. koszyka zakupów, kwoty faktury, historii zamówień, doświadczenia w zakresie płatności) dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub niewykonania zobowiązania.

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Jeśli wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, są one oparte na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być upoważniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności wynikających z umowy.

10) Marketing online

10.1 Brevo Tracker

Ta strona internetowa korzysta z usługi marketingu oprogramowania następującego dostawcy w celu zapewnienia i synchronizacji różnych usług zarządzania klientami: Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Usługa ta umożliwia zautomatyzowane przetwarzanie działań feedowych, kontrolę reklam w wykorzystywanych kanałach marketingowych oraz analizę skuteczności działań marketingowych, a także scentralizowany e-mail marketing i zarządzanie kontaktami.

Pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika, są wykorzystywane do wykonywania różnych funkcji i umożliwiają nam analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Pliki cookie gromadzą określone informacje, takie jak adres IP, lokalizacja i czas dostępu do strony.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

Nie ma to wpływu na inne podstawy prawne przetwarzania danych wykorzystywane w kontekście określonych funkcji usług (takich jak konieczność uzyskania wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wysyłania newsletterów).

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

10.2 Google AdSense

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google AdSense, usługi reklamy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google AdSense wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Ponadto Google AdSense wykorzystuje również tak zwane „sygnały nawigacyjne” (małe niewidoczne obrazy) do zbierania informacji, co umożliwia rejestrowanie, gromadzenie i analizowanie prostych działań, takich jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie i/lub sygnalizatory WWW (w tym adres IP użytkownika) na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Może to również obejmować transfer na serwery Google LLC. w USA.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny zachowania użytkownika w związku z reklamami AdSense. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google AdSense nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje zebrane przez Google mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo i/lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.
Wszelkie przetwarzanie opisane powyżej, w szczególności odczytywanie informacji na urządzeniu końcowym za pośrednictwem plików cookie i/lub sygnalizatorów WWW, będzie przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody Google AdSense nie będzie wykorzystywany podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

W celu przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://www.google.de/policies/privacy/.

10.3 sklep zaawansowany

Uczestniczymy w programie partnerskim następującego dostawcy: advanced store GmbH, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlin, Niemcy.

W tym kontekście umieściliśmy na naszej stronie internetowej linki, które prowadzą do ofert na stronach internetowych dostawcy lub stron trzecich („strony partnerskie”).

W celu pomiaru sukcesu linku partnerskiego, oceny zamówień wygenerowanych za pośrednictwem takiego linku i odpowiedniego rozliczenia płatności prowizji, dostawca wykorzystuje pliki cookie i / lub podobne technologie, które są zazwyczaj ustawiane na stronach partnerskich i za które nie ponosimy odpowiedzialności zgodnie z ustawą o ochronie danych w tym zakresie. W tym celu dostawca regularnie przetwarza również adres IP i, w stosownych przypadkach, inne informacje o urządzeniu końcowym.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności odczytywanie lub przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik, odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z opcji zarządzania zgodą na pliki cookie w witrynach partnerów.

10.4 Audience Serv

Uczestniczymy w programie partnerskim następującego dostawcy: Audience Serv GmbH, Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Niemcy.

W tym kontekście umieściliśmy na naszej stronie internetowej linki, które prowadzą do ofert na stronach internetowych dostawcy lub stron trzecich („strony partnerskie”).

W celu pomiaru sukcesu linku partnerskiego, oceny zamówień wygenerowanych za pośrednictwem takiego linku i odpowiedniego rozliczenia płatności prowizji, dostawca wykorzystuje pliki cookie i / lub podobne technologie, które są zazwyczaj ustawiane na stronach partnerskich i za które nie ponosimy odpowiedzialności zgodnie z ustawą o ochronie danych w tym zakresie. W tym celu dostawca regularnie przetwarza również adres IP i, w stosownych przypadkach, inne informacje o urządzeniu końcowym.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności odczytywanie lub przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik, odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z opcji zarządzania zgodą na pliki cookie w witrynach partnerów.

10.5 Sieć reklamy efektywnościowej AWIN

Uczestniczymy w programie partnerskim następującego dostawcy: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.

W tym kontekście umieściliśmy na naszej stronie internetowej linki, które prowadzą do ofert na stronach internetowych dostawcy lub stron trzecich („strony partnerskie”).

W celu pomiaru sukcesu linku partnerskiego, oceny zamówień wygenerowanych za pośrednictwem takiego linku i odpowiedniego rozliczenia płatności prowizji, dostawca wykorzystuje pliki cookie i / lub podobne technologie, które są zazwyczaj konfigurowane na stronach partnerskich i za które nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie zgodnie z prawem o ochronie danych. Dostawca regularnie przetwarza również adres IP i, w stosownych przypadkach, inne informacje o urządzeniu końcowym.

Przetwarzanie opisane powyżej, w szczególności odczytywanie lub przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik, odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, korzystając z opcji zarządzania zgodą na pliki cookie na stronach partnerów.

11) Usługi analityki internetowej

.
11.1 Google (Universal) Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”), która umożliwia analizę korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkownika.

Domyślnie Google (Universal) Analytics umieszcza pliki cookie podczas odwiedzania witryny, które są przechowywane jako małe moduły tekstowe na urządzeniu końcowym użytkownika i gromadzą określone informacje. Zakres tych informacji obejmuje adres IP użytkownika, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia osobistego.

Informacje te są przesyłane na serwery Google i tam przetwarzane. Możliwy jest również transfer do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Skrócony adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w kontekście korzystania z Google (Universal) Analytics będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych opisane powyżej, w szczególności umieszczanie plików cookie na używanym urządzeniu końcowym, będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO.
Bez zgody użytkownika Google (Universal) Analytics nie będzie wykorzystywane podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” na stronie internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego przekazywania ich stronom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl oraz pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Charakterystyka demograficzna
Google (Universal) Analytics korzysta ze specjalnej funkcji „cechy demograficzne” i może wykorzystywać ją do tworzenia statystyk, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji stron trzecich. Umożliwia to identyfikację grup docelowych na potrzeby działań marketingowych. Zebranych danych nie można jednak przypisać do konkretnej osoby i są one usuwane po dwóch miesiącach przechowywania.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google (Universal) Analytics, Google Signals może być używane na tej stronie do generowania raportów na różnych urządzeniach. Jeśli użytkownik aktywował spersonalizowane reklamy i połączył swoje urządzenia z kontem Google, Google może analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym do konwersji między urządzeniami, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie dane statystyczne. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z analizy na różnych urządzeniach, może wyłączyć funkcję „Spersonalizowane reklamy” w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Signals, odwiedź następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl.

Identyfikatory użytkowników
Jako rozszerzenie Google (Universal) Analytics, funkcja „UserIDs” może być używana na tej stronie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google (Universal) Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, założył konto na tej stronie internetowej i zalogował się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, jego działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

11.2 Google Analytics 4

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”), która umożliwia analizę korzystania z naszej witryny internetowej.

Domyślnie Google Analytics 4 nie używa plików cookie podczas odwiedzania witryny, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Zamiast tego informacje o zachowaniu użytkownika są gromadzone i przetwarzane za pomocą tzw. pingów (małych pakietów danych wysyłanych do hosta urządzenia końcowego). Informacje te obejmują adres IP użytkownika, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia osobistego.

Informacje te są przesyłane na serwery Google i tam przetwarzane. Możliwy jest również transfer do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Skrócony adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w tym przekazywanie danych za pośrednictwem „pingów” i ewentualne ustawianie plików cookie Google Analytics, będą miały miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Bez zgody użytkownika Google Analytics 4 nie będzie używane podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę za pomocą „narzędzia zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Więcej informacji prawnych na temat Google Analytics 4 można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl oraz pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Charakterystyka demograficzna
Google Analytics 4 wykorzystuje specjalną funkcję „cechy demograficzne” i może wykorzystywać ją do tworzenia statystyk, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od zewnętrznych dostawców. Umożliwia to identyfikację grup docelowych na potrzeby działań marketingowych. Zebranych danych nie można jednak przypisać do konkretnej osoby i są one usuwane po dwóch miesiącach przechowywania.

Sygnały Google
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, Google Signals może być używane na tej stronie do generowania raportów z różnych urządzeń. Jeśli użytkownik aktywował spersonalizowane reklamy i połączył swoje urządzenia z kontem Google, Google może analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym do konwersji między urządzeniami, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie dane statystyczne. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z analizy na różnych urządzeniach, może wyłączyć funkcję „Spersonalizowane reklamy” w ustawieniach swojego konta Google. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Signals, odwiedź następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl.

Identyfikatory użytkowników
Jako rozszerzenie Google Analytics 4, funkcja „UserIDs” może być używana na tej stronie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, założył konto na tej stronie internetowej i zalogował się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, jego działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

11.3 Menedżer tagów Google

Niniejsza witryna internetowa korzysta z „Menedżera tagów Google”, usługi następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej „Google”).

Google Tag Manager zapewnia techniczną podstawę do łączenia różnych aplikacji internetowych, w tym usług śledzenia i analizy, oraz do kalibracji, monitorowania i łączenia z warunkami za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu użytkownika. Sam Google Tag Manager nie przechowuje ani nie odczytuje żadnych informacji na urządzeniach użytkowników. Usługa nie przeprowadza również niezależnej analizy danych. Google Tag Manager przekazuje jednak adres IP użytkownika do Google podczas otwierania strony i może go tam przechowywać. Może on również zostać przesłany na serwery Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.

Przetwarzanie to odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody Google Tag Manager nie będzie używany podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego przekazywania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która gwarantuje zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

11.4 Microsoft Clarity

Ta witryna internetowa korzysta z usługi analityki internetowej następującego dostawcy: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Korzystając z plików cookie i/lub podobnych technologii (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web, algorytmy odczytu informacji o urządzeniu końcowym i przeglądarce), usługa ta gromadzi i przechowuje pseudonimizowane dane odwiedzających, w tym informacje o używanym urządzeniu końcowym, takie jak adres IP i informacje o przeglądarce, w celu ich oceny na potrzeby analiz statystycznych zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania. Umożliwia to między innymi analizę wzorców ruchu (tzw. map ciepła), które pokazują czas trwania wizyt na stronie i interakcji z zawartością strony (np. wprowadzanie tekstu, przewijanie, kliknięcia i najechania myszą). Pseudonimizacja wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osobistej. Dane osobowe użytkownika nie będą łączone z jawnymi danymi zebranymi w inny sposób.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności odczytywanie lub przechowywanie informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i zabrania nieuprawnionego przekazywania danych stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca podpisał umowę EU-US Data Privacy Framework, która gwarantuje zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

12) Retargeting/remarketing i śledzenie konwersji

12.1 sklep zaawansowany

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: advanced store GmbH, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlin, Niemcy.

Umożliwia nam to kierowanie do odwiedzających naszą witrynę spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Materiały reklamowe są wyświetlane na podstawie analizy poprzednich i bieżących zachowań użytkowników w oparciu o pliki cookie, ale żadne dane osobowe nie są przechowywane. W przypadku technologii retargetingu plik cookie jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu gromadzenia pseudonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika, aby indywidualnie dostosować reklamy do przechowywanych informacji. Te pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Służą one do wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika w zakresie produktów i informacji.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

12.2 Remarketing Google Ads

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

W tym celu Google umieszcza plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, co automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił Google zgody na powiązanie historii przeglądania Internetu i aplikacji z kontem Google i wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list odbiorców w celu remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo łączy dane osobowe użytkownika z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. W ramach korzystania z Google Ads Remarketing dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności umieszczanie plików cookies w celu odczytu informacji na wykorzystywanym urządzeniu końcowym, będą realizowane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

12.3 Kupona

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda, Niemcy.

Umożliwia nam to kierowanie do odwiedzających naszą witrynę spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Materiały reklamowe są wyświetlane na podstawie analizy poprzednich i bieżących zachowań użytkowników w oparciu o pliki cookie, ale żadne dane osobowe nie są przechowywane. W przypadku technologii retargetingu plik cookie jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu gromadzenia pseudonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika, aby indywidualnie dostosować reklamy do przechowywanych informacji. Te pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Służą one do wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika w zakresie produktów i informacji.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

12.4 Reklamy firmy Microsoft

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Umożliwia nam to kierowanie do odwiedzających naszą witrynę spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Materiały reklamowe są wyświetlane na podstawie analizy poprzednich i bieżących zachowań użytkowników w oparciu o pliki cookie, ale żadne dane osobowe nie są przechowywane. W przypadku technologii retargetingu plik cookie jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu gromadzenia pseudonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika, aby indywidualnie dostosować reklamy do przechowywanych informacji. Te pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Służą one do wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika w zakresie produktów i informacji.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

12.5 docelowa wydajność

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię retargetingu od następującego dostawcy: target performance GmbH, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund, Niemcy.

Umożliwia to kierowanie do odwiedzających naszą witrynę spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, którzy już wykazali zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Materiały reklamowe są wyświetlane na podstawie analizy poprzednich i bieżących zachowań użytkowników w oparciu o pliki cookie, ale żadne dane osobowe nie są przechowywane. W przypadku technologii retargetingu plik cookie jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w celu gromadzenia pseudonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika, aby indywidualnie dostosować reklamy do przechowywanych informacji. Te pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Służą one do wyświetlania reklam, które najprawdopodobniej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika w zakresie produktów i informacji.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, będą przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

12.6 Śledzenie konwersji Google Ads

Niniejsza witryna internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego „Google Ads” oraz, w ramach Google Ads, śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Korzystamy z Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. Naszym celem jest wyświetlanie reklam, które są interesujące dla użytkownika, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla użytkownika i dokonać uczciwego obliczenia poniesionych kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

W ramach korzystania z Google Ads dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez Google Ads Conversion Tracking i sposobu, w jaki Google przetwarza dane z witryn internetowych, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będzie przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

Użytkownik może również trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie przez Google Ads Conversion Tracking, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod następującym linkiem
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl.

Aby kierować reklamy do użytkowników, których dane otrzymaliśmy w ramach relacji biznesowych lub korporacyjnych w sposób jeszcze bardziej oparty na zainteresowaniach, korzystamy z funkcji dopasowywania klientów w ramach Google Ads. W tym celu wysyłamy jeden lub więcej plików z zagregowanymi danymi klientów (głównie adresami e-mail i numerami telefonów) drogą elektroniczną do Google. Google nie ma dostępu do czystych danych, ale automatycznie szyfruje informacje w plikach klientów podczas procesu przesyłania przy użyciu specjalnego algorytmu. Zaszyfrowane informacje mogą być następnie wykorzystane przez Google wyłącznie w celu przypisania ich do istniejących kont Google utworzonych przez osoby, których dane dotyczą. Umożliwia to wyświetlanie spersonalizowanych reklam we wszystkich usługach Google powiązanych z danym kontem Google.

Dane klienta są przekazywane do Google tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji na temat środków ochrony danych Google dotyczących funkcji dopasowywania klientów można znaleźć tutaj: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=enl&ref_topic=10550182.
Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://www.google.de/policies/privacy/.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

12.7 Śledzenie konwersji Google Ads

Niniejsza witryna internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego „Google Ads” oraz, w ramach Google Ads, śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. Naszym celem jest wyświetlanie reklam, które są interesujące dla użytkownika, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla użytkownika i dokonać uczciwego obliczenia poniesionych kosztów reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. W ramach korzystania z Google Ads dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez Google Ads Conversion Tracking i sposobu, w jaki Google przetwarza dane z witryn internetowych, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, będzie przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

Użytkownik może również trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie przez Google Ads Conversion Tracking, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną pod następującym linkiem
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl.

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej witryny mogą nie działać lub mogą działać tylko w ograniczonym zakresie, jeśli użytkownik wyłączył korzystanie z plików cookie.
Politykę prywatności Google można wyświetlić tutaj: https://www.google.de/policies/privacy/.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

12.8 Uniwersalne śledzenie zdarzeń reklamowych firmy Microsoft

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię śledzenia konwersji od następującego dostawcy: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Aby korzystać z Universal Event Tracking, na każdej stronie naszej witryny przechowywany jest znacznik, który współdziała z plikiem cookie konwersji ustawionym przez Microsoft. Ta interakcja śledzi zachowanie użytkowników w naszej witrynie i wysyła zebrane w ten sposób informacje do firmy Microsoft. Ma to na celu statystyczne rejestrowanie i analizowanie niektórych predefiniowanych celów, takich jak zakupy lub leady, w celu lepszego dostosowania orientacji i treści naszych ofert do zainteresowań. W żadnym momencie tagi nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników.

Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody technologia retargetingu nie będzie wykorzystywana podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę w „narzędziu zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

W celu przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

13) Funkcjonalności witryny

.
13.1 YouTube

Ta witryna wykorzystuje wtyczki do wyświetlania i odtwarzania filmów od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Dane mogą być również przekazywane do Google LLC, USA

Po wejściu na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy w celu załadowania wtyczki. Niektóre informacje, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Jeśli odtwarzanie osadzonych filmów jest inicjowane za pośrednictwem wtyczki, dostawca wykorzystuje również pliki cookie do gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika, tworzenia statystyk odtwarzania i zapobiegania niewłaściwemu użyciu.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto użytkownika u dostawcy podczas wizyty na stronie, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta po kliknięciu filmu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były powiązane z jego kontem, musi wylogować się przed kliknięciem przycisku odtwarzania.

Wszystkie powyższe czynności przetwarzania, w szczególności ustawienie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, mają miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pomocą „narzędzia zgody na pliki cookie” na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

13.2 Mapy Google

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi map online świadczonej przez następującego dostawcę: Google Maps (API) Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych (krajowych) map w celu wizualizacji informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi wyświetli użytkownikowi naszą lokalizację i ułatwi mu znalezienie nas.

Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google i tam przechowywane, gdy tylko użytkownik otworzy podstrony integrujące mapę Google Maps; informacje te mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też konto użytkownika istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były powiązane z jego profilem Google, powinien wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje i analizuje dane użytkownika (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania.

Gromadzenie, przechowywanie i ocena odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes Google w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, badaniach rynku i/lub projektowaniu witryn Google w oparciu o potrzeby. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w związku z korzystaniem z Google Maps, ma również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Mapy Google, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie internetowej, nie mogą być wtedy używane.

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych w sposób opisany powyżej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, należy postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją sprzeciwu.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

13.3 Czcionki internetowe Google

Ta witryna wykorzystuje tzw. czcionki internetowe od następującego dostawcy do standardowego wyświetlania czcionek: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek oraz nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy. Niektóre informacje o przeglądarce, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Dane mogą być również przesyłane do Google LLC, USA

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście ustanowienia połączenia z dostawcą czcionek odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pomocą „narzędzia zgody na pliki cookie” na stronie internetowej. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użytkownika korzysta ze standardowej czcionki.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

13.4 Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi CAPTCHA następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Dane mogą być również przekazywane do: Google LLC, USA. Dostawca używa „Google Fonts”, tj. czcionek pobranych z Internetu przez Google, do wizualnego projektowania okna Captcha. Nie są przetwarzane żadne inne informacje poza tymi, które zostały już przesłane do Google za pośrednictwem funkcji ReCaptcha.

Usługa sprawdza, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy przez nadużywającą maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie oraz blokuje spam, ataki DDoS i podobny zautomatyzowany złośliwy dostęp. Aby upewnić się, że działanie zostało wykonane przez człowieka, a nie zautomatyzowanego bota, dostawca gromadzi adres IP używanego urządzenia końcowego, dane identyfikacyjne typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz datę i czas trwania wizyty, a następnie przesyła je na serwery dostawcy w celu oceny.

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w ustanowieniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz zapobieganiu nadużyciom i spamowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

13.5 Opinie klientów Google (dawniej Google Certified Merchant Programme)

Współpracujemy z Google w ramach programu „Opinie klientów Google”. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Program ten umożliwia nam uzyskiwanie opinii klientów od użytkowników naszej strony internetowej. Po dokonaniu zakupu na naszej stronie internetowej użytkownik zostanie zapytany, czy chce wziąć udział w ankiecie e-mail od Google.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Twój adres e-mail do Google. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Google Customer Reviews z prośbą o ocenę zakupów na naszej stronie internetowej. Twoja opinia jest następnie łączona z innymi naszymi opiniami i wyświetlana w naszym logo Google Customer Reviews oraz w naszym panelu Merchant Center. Twoja opinia jest również wykorzystywana w Opiniach sprzedawców Google. W ramach korzystania z Google Customer Reviews dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do administratora danych lub do Google.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca przystąpił do Ram Prywatności Danych UE-USA, które gwarantują zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

13.6 Aplikacje na oferty pracy przesyłane pocztą elektroniczną

Obecnie na naszej stronie internetowej zamieszczamy ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w osobnej sekcji, na które zainteresowane strony mogą aplikować za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres kontaktowy.

Kandydaci muszą podać wszystkie dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia świadomej oceny, w tym informacje ogólne, takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, a także dowody związane z wynikami oraz, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące stanu zdrowia. Więcej informacji na temat składania podań można znaleźć w ogłoszeniu o pracę.

Po otrzymaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną dane są przechowywane i analizowane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku pytań korzystamy z adresu e-mail lub numeru telefonu kandydata. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. b RODO (lub § 26 ust. 1 BDSG), w tym sensie, że proces aplikacyjny jest uważany za zawarcie umowy o pracę.

W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 par. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności) są wymagane od kandydatów do pracy w ramach procedury aplikacyjnej, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. RODO. RODO, abyśmy mogli korzystać z praw wynikających z prawa pracy oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz wypełniać nasze obowiązki w tym zakresie.

Łącznie lub alternatywnie, przetwarzanie specjalnych kategorii danych może również opierać się na art. 9 ust. 1 lit. h RODO, jeśli jest przeprowadzane w celu profilaktycznej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy, oceny zdolności wnioskodawcy do pracy, diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia lub administrowania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej.

Jeśli kandydat nie zostanie wybrany lub jeśli przedwcześnie wycofa swoją aplikację, przesłane przez niego dane i cała korespondencja elektroniczna, w tym e-mail z aplikacją, zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od odpowiedniego powiadomienia. Okres ten wynika z naszego uzasadnionego interesu w udzielaniu odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania dotyczące aplikacji oraz, w razie potrzeby, w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie dostarczania dowodów zgodnie z przepisami dotyczącymi równego traktowania osób ubiegających się o pracę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, przekazane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę). 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w związku z § 26 ust. 1 BDSG) w celu realizacji stosunku pracy.

13.7 Aplikacje online za pośrednictwem formularza

Obecnie zamieszczamy ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy na naszej stronie internetowej w osobnej sekcji, do której zainteresowane strony mogą aplikować za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Kandydaci muszą podać wszystkie dane osobowe niezbędne do dokonania świadomej oceny, w tym informacje ogólne, takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, a także dowody związane z wynikami oraz, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące stanu zdrowia. Więcej informacji na temat składania podań można znaleźć w ogłoszeniu o pracę.

Po przesłaniu formularza dane kandydata są przesyłane do nas w formie zaszyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, przechowywane przez nas i analizowane wyłącznie w celu przetworzenia aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. b RODO (lub § 26 ust. 1 BDSG), w tym sensie, że proces aplikacyjny jest uważany za zawarcie umowy o pracę.

W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 par. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności) są wymagane od kandydatów do pracy w ramach procedury aplikacyjnej, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. RODO. RODO, abyśmy mogli korzystać z praw wynikających z prawa pracy oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz wypełniać nasze obowiązki w tym zakresie.

Łącznie lub alternatywnie, przetwarzanie specjalnych kategorii danych może również opierać się na art. 9 ust. 1 lit. h RODO, jeśli jest przeprowadzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, oceny zdolności wnioskodawcy do pracy, diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej.

Jeśli kandydat nie zostanie wybrany lub jeśli wcześniej wycofa swoją aplikację, jego dane z formularza i cała korespondencja elektroniczna, w tym e-mail z aplikacją, zostaną usunięte nie później niż po 6 miesiącach od odpowiedniego powiadomienia. Okres ten wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzielaniu odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania dotyczące aplikacji oraz, w razie potrzeby, na wypełnianiu naszych obowiązków w zakresie dostarczania dowodów zgodnie z przepisami dotyczącymi równego traktowania osób ubiegających się o pracę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w połączeniu z § 26 ust. 1 BDSG) w celu realizacji stosunku pracy.

14) Zasoby i inne

14.1 – DATEV

Korzystamy z opartego na chmurze oprogramowania księgowego następującego dostawcy do obsługi naszej księgowości: DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Norymberga, Niemcy.

Dostawca przetwarza przychodzące i wychodzące faktury oraz, w stosownych przypadkach, transakcje bankowe naszej firmy w celu automatycznego rejestrowania faktur, dopasowywania ich do transakcji i tworzenia na tej podstawie kont finansowych w częściowo zautomatyzowanym procesie.

Jeśli w tym procesie przetwarzane są również dane osobowe, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej organizacji i dokumentacji naszych transakcji biznesowych.

14.2 Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje tak zwane „narzędzie zgody na pliki cookie” w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie wymagające zgody. „Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie” jest wyświetlane użytkownikom podczas odwiedzania strony internetowej w formie interaktywnego interfejsu użytkownika, na którym można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie, zaznaczając odpowiednie pole. Korzystając z tego narzędzia, wszystkie pliki cookie/usługi, dla których wymagana jest zgoda, są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy wyrażono na to zgodę.

Narzędzie umieszcza technicznie niezbędne pliki cookie w celu przechowywania preferencji dotyczących plików cookie. Dane osobowe użytkownika nie są przetwarzane w tym procesie.

Jeśli w indywidualnych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu przechowywania, przypisywania lub rejestrowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zgodnym z prawem, dostosowanym do użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem projekcie naszej strony internetowej.

Inną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jako administrator danych podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia korzystania z technicznie zbędnych plików cookie od odpowiedniej zgody użytkownika.

W razie potrzeby zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Więcej informacji na temat operatora i opcji ustawień narzędzia zgody na pliki cookie można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.

15) Prawa osoby, której dane dotyczą

15.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych przyznają użytkownikowi następujące prawa podmiotu danych (prawa do informacji i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych, odnosząc się do podstawy prawnej wymienionej dla odpowiednich wymogów dotyczących wykonywania:

  • Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO;</li
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 par. 3 RODO;
  • Prawo do wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO

.

  • .

.

.
.
15.2 PRAWO DO REKLAMACJI

JEŚLI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO UZASADNIONEGO INTERESU W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO KONTYNUOWANIA PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE PRZEZ NAS DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU. UŻYTKOWNIK MOŻE WYKONAĆ SWÓJ SPRZECIW W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA ODPOWIEDNICH DANYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

16) Okres przechowywania danych osobowych

.
Okres przechowywania danych osobowych zależy od odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowo od odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresów przechowywania na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, odpowiednie dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych przetwarzanych w ramach ustawowych lub podobnych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 1 lit. b RODO, dane te są rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, pod warunkiem, że nie są już niezbędne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i/lub nie mamy już uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu.

Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takie dane będą przechowywane do czasu skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takie przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO, takie dane będą przechowywane do czasu skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

O ile nie określono inaczej w innych informacjach w niniejszym oświadczeniu na temat konkretnych sytuacji przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Wybierz lotnisko