Polityka anulowania

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn. 

Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować

drive&park Booking GmbH

Niederrheinstr.195

40474 Düsseldorf, Niemcy

Telefon: +49 (0) 211 / 859 099 80
E-mail: info@driveandpark.pl

poprzez wyraźne oświadczenie (np. listownie, pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Następstwa anulowania

W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie otrzymane przez nas płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
dnia anulowania. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
O ile nie uzgodniono inaczej z użytkownikiem, zwrot nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami.

Jeśli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, zapłaci nam rozsądną kwotę odpowiadającą stosunkowi usług już świadczonych w momencie powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy do całkowitego zakresu usług objętych umową.

Wybierz lotnisko